Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 2.1 Η Κουλτούρα του Βιασμού

Όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής, η σεξουαλική βία δεν είναι έμφυτη στον άνθρωπο, αλλά είναι μια κοινωνική κατασκευή.

Για να εξαλειφθεί λοιπόν, είναι απαραίτητο να έχουμε επίγνωση των κοινωνικών μηχανισμών που προάγουν αυτό το φαινόμενο.

Αυτοί είναι:

  1. Κοινωνική και πολιτιστική κατασκευή της ηγεμονικής αρρενωπότητας

Έχουμε ήδη μελετήσει τις πατριαρχικές δομές φύλου που μπορούν να οδηγήσουν σε έμφυλη βία και, κατ’ επέκταση, σε σεξουαλική βία.

  1. Αντικειμενοποίηση και σεξουαλική αντιμετώπιση των γυναικών

Αντικειμενοποίηση πραγματοποίηση) είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο ή η ίδια η κοινωνία μειώνει ένα άτομο (κάποιον/α) σε πράγμα (κάτι), αφαιρώντας από αυτό το άτομο οτιδήποτε τον/την κάνει άνθρωπο.

Συνδέεται στενά με τη σεξουαλική αντιμετώπιση, η οποία είναι η απόδοση μιας ερωτικής/σεξουαλικής φύσης σε κάτι που δεν θα έπρεπε να την έχει.

Στην κοινωνία μας, αυτές οι δύο έννοιες συνδυάζονται, μετατρέποντας τις γυναίκες σε σεξουαλικά αντικείμενα και, επομένως, σε σώματα για χρήση των ανδρών.