Θέμα 2.1 Αφήνει σημάδια;

Ναι, είναι μια αόρατη μορφή βίας, και οι συνέπειες τις είναι επίσης μερικές φορές αόρατες. Μπορεί να φαίνεται λες και δεν υπάρχουν συνέπειες.

Επομένως, είναι πιο εύκολο να τις κρύψει κανείς.

Μερικές φορές

…δεν μπορεί να αποδειχτεί

…δεν μπορεί να φανεί

…δεν μπορεί να καταγγελθεί

Μερικές φορές, το ίδιο το θύμα αμφιβάλλει εάν έχει βιώσει βία.