Θέμα 2 Τι είναι το κοινωνικό προνόμιο;

Ερώτηση:

Ποια είναι η αιτία ή οι αιτίες των προνομίων; Γιατί υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων;