Θέμα 2 Τι είναι η Έμφυλη Βία;

Σύμφωνα με ΌΛΑ όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα:

Ας προσπαθήσουμε να ορίσουμε την Έμφυλη Βία (GBV).

Πρώτα από όλα: