Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 2 Η Κουλτούρα του Βιασμού

Γνωρίζετε την έννοια της Κουλτούρας του Βιασμού;

Αναφέρεται στις κοινωνικές και πολιτιστικές δομές που ομαλοποιούν, δικαιολογούν, αποδέχονται, και κάνουν αόρατη τη σεξουαλική βία.