Θέμα 2 Η Κουλτούρα του Βιασμού

Γνωρίζετε την έννοια της Κουλτούρας του Βιασμού;

Αναφέρεται στις κοινωνικές και πολιτιστικές δομές που ομαλοποιούν, δικαιολογούν, αποδέχονται, και κάνουν αόρατη τη σεξουαλική βία.