Θέμα 2 Διαφορετικότητα και Ταυτότητα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 : ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΙΟΣ/Α ΕΙΣΑΙ!

Δέντρο Ταυτότητας (πρότυπο)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γενικά μιλώντας, διαφορετικότητα είναι όταν κάτι έχει ή αποτελείται από διαφορετικά στοιχεία/χαρακτηριστικά. Όταν αναφερόμαστε στις ανθρώπινες κοινωνίες, η διαφορετικότητα αναφέρεται στο φάσμα των ανθρώπινων διαφορών. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορές με βάση την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, το θρήσκευμα, τα πολιτικά πιστεύω, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και πολλά άλλα κοινωνικά ή προσωπικά χαρακτηριστικά.