Θέμα 2 Αφήνει σημάδια;

Θυμάστε την Πυραμίδα του Galtung;