Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 2 Ανδρισμός

Ο ανδρισμός ορίζεται ως ένα σύνολο ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών, συμπεριφορών και ρόλων που σχετίζονται με τα αγόρια και τους άνδρες

Αλλά μια συγκεκριμένη κοινωνία, σε μια συγκεκριμένη εποχή, συνδέει ορισμένες ιδιότητες, χαρακτηριστικά, συμπεριφορές και ρόλους με άνδρες, διαφορετικούς από ότι σε άλλες κοινωνίες ή εποχές.

Προηγουμένως, μιλήσαμε για τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τις συμπεριφορές και τους ρόλους που σχετίζονται με τους άνδρες στις μέρες μας και στην κοινωνία μας.

Επομένως, οι άντρες που εκτιμούν, δείχνουν, εκφράζουν, και προσπαθούν να έχουν όλες εκείνες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που έχουμε σχολιάσει πιο πριν (όταν μιλούσαμε για στερεότυπα) ή δείχνουν αυτές τις συμπεριφορές (που έχουμε δει όταν μιλάμε για ρόλους) είναι οι άντρες που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας του ανδρισμού (όπως την αντιλαμβάνεται η κοινωνία μας).

Αυτή είναι η έννοια της Ηγεμονικής Αρρενωπότητας και θα μπορούσαμε να πούμε ότι, στις κοινωνίες μας, οι άνδρες που συμμορφώνονται με αυτό έχουν ηγετική θέση, κυβερνούν…

Έχουν τη δύναμη!