Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 1.2 Είδη Σεξουαλικής Βίας

Άρνηση χρήσης αντισυλληπτικών μεθόδων:

Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο, σε μια ερωτική σχέση, ο άνδρας να αρνείται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέθοδο αντισύλληψης. Αυτή η συμπεριφορά συνήθως συνοδεύεται από εκβιασμούς και απειλές.

Υπάρχει επίσης το λεγόμενο «stealthing», που είναι όταν βγάζει ο άνδρας το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης, χωρίς τη συγκατάθεση της συντρόφου.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το: https://www.loveisrespect.org/resources/what-is-stealthing/  

Άλλες μορφές σεξουαλικής βίας:

  • Σεξουαλική εκμετάλλευση
  • Εκπόρνευση
  • Εμπορία γυναικών με σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης
  • Σεξουαλική κακοποίηση ατόμων με λειτουργική διαφορετικότητα
  • Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
  • Καταναγκαστικός γάμος (συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων)
  • Καταναγκαστική έκτρωση
  • Ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων και υποχρεωτικοί έλεγχοι παρθενίας
  • Συστηματική παραβίαση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων