Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 1.1 Το να είσαι άνδρας. Ότι και αν σημαίνει αυτό

Θα προσέξατε ότι συμπληρώνατε τις δύο στήλες με τα ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ. Όπως διαβάσατε στο 1ο μάθημα, υπάρχουν «τυποποιημένες ιδέες για το πώς μοιάζουν ή πώς πρέπει να μοιάζουν οι άνδρες ή οι γυναίκες».

Μπορούμε επίσης να πούμε ότι είναι προκατασκευασμένες ιδέες, προκαταλήψεις, που χτίζονται και μεταδίδονται στην κοινωνία διαχρονικά. Είναι, επομένως, πολιτιστικές και κοινωνικές κατασκευές που ταξινομούν τις φυσικές και ψυχικές ιδιότητες των ανθρώπων, χωρίζοντάς τους σε άνδρες ή γυναίκες, και περιορίζουν με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και τις δυνατότητές τους να αναπτύξουν ορισμένες ικανότητες.

Αφού χωρίσουμε τους ανθρώπους σε άνδρες και γυναίκες, σύμφωνα με τα στερεότυπα, τότε κάνουμε υποθέσεις σχετικά με το τι συμπεριφορές έχει ο κάθε άνθρωπος.

Αυτοί είναι οι ΡΟΛΟΙ ΦΥΛΩΝ, και εκφράζουν το πώς, σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, περιμένει ο κόσμος από το κάθε άτομο να συμπεριφέρεται με βάση το αν είναι άντρας ή γυναίκα.

Για τους ανθρώπους που ζουν σε μια τέτοια συγκεκριμένη κοινωνία, αυτές οι προσδοκίες (βασισμένες σε στερεότυπα) επηρεάζουν τον τρόπο που ενεργούμε.

Στην επόμενη δραστηριότητα, συμπληρώστε το κουτί με όσα περισσότερα παραδείγματα μπορείτε να σκεφτείτε σχετικά με το θέμα που παρουσιάζουμε.