Θέμα 1.1 Επιθετικότητα ή βία;

Η επιθετικότητα είναι ένα φυσικό ένστικτο, που οι άνθρωποι έχουν, και το μοιράζονται με το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο.

Ο σκοπός αυτού του ενστίκτου είναι να μας βοηθά να είμαστε σε εγρήγορση, να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας, και να προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε.

Είναι μια βιολογική ενστικτώδης απόκριση και ρυθμίζεται από νεύρο-χημικές αντιδράσεις.

Χάρη στον Πολιτισμό, διαμορφώνουμε αυτό το ένστικτο και το μετατρέπουμε σε κοινωνικό ένστικτο.

Είναι, επομένως, μια βιολογική αντίδραση που σχετίζεται με το ένστικτο επιβίωσης.  

Η βία, από την άλλη πλευρά, δεν είναι μια φυσική συμπεριφορά των ανθρώπων.

Είναι ένα γνωστικό και κοινωνικό-πολιτισμικό προϊόν που τρέφεται από κοινωνικούς ρόλους, αξίες, ιδεολογίες κ.λπ.

Αυτή η συμπεριφορά δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ζωικό είδος.

Είναι σχεσιακή και ωφελιμιστική και δημιουργεί κοινωνική δυσλειτουργία.

Είναι, επομένως, μια συμπεριφορά που μαθαίνεται, και έχει τεράστιο φορτίο προσχεδιασμού και σκοπιμότητας.  

Η βία είναι κάτι διαφορετικό από την επιθετικότητα επειδή ο σκοπός της είναι η απόκτηση δύναμης και ελέγχου. Δεν έχει να κάνει με την υπεράσπιση ενός ζωτικού θέματος. Πάντα σχετίζεται με τη δύναμη. Όλες οι μορφές βίας έχουν στόχο να κρατήσουν ή να αυξήσουν τη δύναμη που έχει ήδη κάποιος.

Η βία ακολουθεί μόνο μια κατεύθυνση: από κάποιον σε υψηλότερη θέση σε/εναντίον σε κάποιον σε χαμηλότερη θέση. Υπάρχει υποταγή, και ορίζεται από τον έλεγχο του θύματος από τον δράστη καθώς το θύμα έχει μάθει να μην υπερασπίζεται τον εαυτό του.