Θέμα 1.1 Είδη Σεξουαλικής Βίας

  1. Νέες μορφές σεξουαλικής βίας:

3.1 Μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο (sexting):

Αποστολή σεξουαλικών, ερωτικών, ή πορνογραφικών μηνυμάτων, μέσω τεχνολογικών συσκευών ή κάποιας πλατφόρμας, χωρίς συναίνεση.

3.2 Σεξουαλική Διάδοση (sexpreading):

Διάδοση φωτογραφιών ή βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο, χωρίς συναίνεση.