Θέμα 1 Το να είσαι άνδρας. Ότι και αν σημαίνει αυτό

Για αρχή … ας σκεφτούμε τι ακριβώς είναι το «να είσαι άνδρας»!

Ας αρχίσουμε με μια βασική «λίστα φύλων»