Θέμα 1 Συστηνόμαστε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 : ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 : ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ/ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 : ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΑΣ