Θέμα 1 Παγοθραύστης και ανακεφαλαίωση προηγούμενης ενότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 : ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΙΣ/Α!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ