Θέμα 1 Ιστορία

Δραστηριότητα 1: Γυναίκες στην ιστορία

Άνδρες και γυναίκες στην ιστορία

Ονομάστε 5 ή 10 άντρες και 5 ή 10 γυναίκες που ήταν διάσημοι στην ιστορία!

Είναι εξίσου εύκολο να ονομάσεις άνδρες και γυναίκες;

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Δραστηριότητα 2: Γυναίκες στην πολιτική

Έρευνα για την πολιτική ισότητα

1.Πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες βρίσκονται στην εθνική σου κυβέρνηση;

2.Πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Δραστηριότητα 3: Είναι οι πολιτικές των γυναικών διαφορετικές;

Η επιδημία του κορωνοϊού έχει προκαλέσει πολλές επικρίσεις απέναντι στις κυβερνήσεις. Μια από αυτές τις επικρίσεις εμφανίστηκε στο Facebook υπό τη μορφή αυτής της εικόνας:

Ποιο νομίζεις ότι είναι το μήνυμα της εικόνας;

Συμφωνείτε;

Γιατί (όχι);

*Μετάφραση πάνω εικόνας από αριστερά προς δεξιά:

Οι χώρες που έχουν επηρεαστεί πιο πολύ από τον κορωνοϊό είναι οι ΗΠΑ, Βραζιλία, Ρωσία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία και Ινδία

*Μετάφραση κέντρου εικόνας από αριστερά προς δεξιά: Εδω είναι οι φωτογραφίες των ηγετών τους

*Μετάφραση κάτω εικόνας από αριστερά προς δεξιά: Οι χώρες που αναγνωρισμένα έχουν διαχειριστεί την κρίση καλύτερα είναι οι Γερμανία, Ταϊβάν, Νέα Ζηλανδία, Ισλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία και Δανία.

Δήλωση

Οι γυναίκες ηγέτιδες αντιμετωπίζουν την πανδημία καλύτερα”

*Μετάφραση εικόνας από αριστερά προς δεξιά: Συμφωνώ – Διαφωνώ