Θέμα 1 Επιθετικότητα ή βία;

Πρώτα από όλα, θα θέλαμε να μεγαλώσουμε το πλαίσιο και να αναρωτηθούμε για τη βία γενικά.

Έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε τα επίθετα επιθετικός και βίαιος λες και είναι συνώνυμα… Αλλά, είναι;