Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 1 Επιθετικότητα ή βία;

Πρώτα από όλα, θα θέλαμε να μεγαλώσουμε το πλαίσιο και να αναρωτηθούμε για τη βία γενικά.

Έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε τα επίθετα επιθετικός και βίαιος λες και είναι συνώνυμα… Αλλά, είναι;