Θέμα 1 Εισαγωγή στο Μέρος 1

Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή

Φύλο: Τι είναι αυτό;

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το «φύλο» είναι το ίδιο με το βιολογικό φύλο με το οποίο γεννιόμαστε: αρσενικό ή θηλυκό. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται και με αρσενικά και με θηλυκά χαρακτηριστικά. Αργότερα στη ζωή, υπάρχουν άνθρωποι, που συμπεριφέρονται με περισσότερη αρρενωπότητα ή θηλυκότητα, αλλά άλλοι όχι. Οι προσδοκίες από τους άνδρες και τις γυναίκες είναι διαφορετικές και ορίζουν τον κόσμο που ζούμε.

Πως συμβαίνει αυτό; Γιατί; Ποιά είναι η σχέση μας με αυτό; Σε αυτό το μέρος, θα αρχίσουμε να εξερευνούμε αυτό το θέμα με το να μαθαίνουμε να είμαστε πιο ακριβείς όταν μιλάμε για αυτό.

Το Μέρος 1 περιέχει 4 ενότητες.

1. Παιχνίδι φύλου: Παίζοντας με την έννοια του φύλου.

2. Η δύναμη του φύλου: Εξερευνούμε πώς η δύναμη/εξουσία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και ασχολούμαστε με το φύλο.

3. Έμφυλα στερεότυπα: Εξερευνούμε πως ο καθένας έχει προκατάληψη και πώς εμείς μπορούμε να την διαχειριστούμε

4. Μάχες για το φύλο: Ρίχνουμε μια ματιά στους πολιτικούς αγώνες για την ισότητα