Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Επιστροφή στο Θέμα 2 Άρα…Τι είναι η Έμφυλη Βία;

Για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα, ας γυρίσουμε προς τα πίσω και ας θυμηθούμε τι κρατήσαμε σε ασφαλές μέρος: τον ορισμό της ομάδας σας σχετικά με την Έμφυλη Βία.

Ας τον ανακτήσουμε: