Επιστροφή στο Θέμα 2 Άρα…Τι είναι η Έμφυλη Βία;

Για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα, ας γυρίσουμε προς τα πίσω και ας θυμηθούμε τι κρατήσαμε σε ασφαλές μέρος: τον ορισμό της ομάδας σας σχετικά με την Έμφυλη Βία.

Ας τον ανακτήσουμε: