Επιστροφή στο Θέμα 2 Άρα…Τι είναι η Έμφυλη Βία; II

Το 1993, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Διακήρυξη για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Η Διακήρυξη ορίζει τη βία κατά των γυναικών ως «κάθε πράξη έμφυλης βίας που οδηγεί, ή που είναι πιθανό να οδηγήσει, σε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή ταλαιπωρία σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων απειλών για τέτοιες πράξεις, εξαναγκασμού ή αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο όρος Έμφυλη Βία χρησιμοποιείται για να διακρίνει την κοινή βία από εκείνη που είναι «εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού, της σεξουαλικής ταυτότητας, ή του φύλου τους».

Είναι κοινή συμφωνία ότι η Έμφυλη Βία αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.