Θέμα 3 Δραστηριότητα 3: Είναι πιο εύκολο να την αποδεχτείς;