Θέμα 3.4 Δραστηριότητα 15: Το Παράδοξο της Δύναμης των Ανδρών