Θέμα 2.4 Δραστηριότητα 10: Τι μπορούμε να κάνουμε;