Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 2.3 Δραστηριότητα 9: Ομοκοινωνικότητα II

Παρακολουθήστε αυτές τις δύο σκηνές από την ταινία Grease:

Σκηνή έναρξης

https://www.youtube.com/watch?v=6YiYJS5kgJ0

Η επανασυνάντηση του Danny και της Sandy

https://www.youtube.com/watch?v=ZS9SXH3DfT8&list=RDCMUC3gNmTGu-TTbFPpfSs5kNkg&start_radio=1&t=0