Θέμα 2.2 Δραστηριότητα 6: Η ωραιοποίηση της κυριαρχίας