Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 1 Δραστηριότητα 3: Η Λίστα Φύλων

Παρακολουθήστε τα ακόλουθα βίντεο και στη συνέχεια:

a)Δημιουργήστε μια «λίστα φύλων»: Ζωγραφίστε δύο στήλες (μια για τους «άνδρες» και μια για τις «γυναίκες») και γράψτε λέξεις που σας ήρθαν στο μυαλό όταν βλέπατε τα βίντεο (επίθετα, ουσιαστικά, εκφράσεις…).

b)Τότε, απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Τα Βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=Q4sIMP57Atc (Invictus)

https://www.youtube.com/watch?v=rOH9lz3fPks (Nina Ricci)

https://www.youtube.com/watch?v=Bg_dVE3MuOM (Nivea Men)

https://www.youtube.com/watch?v=3FzNl1V8DXs (Nivea Lotion)

https://www.youtube.com/watch?v=dIjZImAyoKs (Ariel)

https://www.youtube.com/watch?v=S1ZZreXEqSY (Heineken)

https://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE (Old Spice)

https://www.youtube.com/watch?v=nsFCTksdXok (Baby Born)

https://www.youtube.com/watch?v=SyMXRmOZL2k (Hot Wheels)