Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία

Αυτή η ενότητα εστιάζει σε ένα είδος βίας στο οποίο κορίτσια και γυναίκες υποβάλλονται σε πατριαρχική κυριαρχία.

Αυτό το είδος βίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεμονωμένες πράξεις που επηρεάζουν συγκεκριμένα άτομα, γιατί είναι το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης έννοιας της βίας στην οποία οι σχέσεις των ανδρών με τις γυναίκες βασίζονται στην εξουσία και τον έλεγχο.

Ας θυμηθούμε τον ορισμό που μας δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) offers:

Σεξουαλική Βία είναι κάθε σεξουαλική πράξη, απόπειρα ενέργειας σεξουαλικής πράξης, ανεπιθύμητα σεξουαλικά σχόλια ή προσεγγίσεις, ή πράξεις εμπορίας, ή πράξεις που με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στρέφονται κατά της σεξουαλικότητας ενός ατόμου, χρησιμοποιώντας εξαναγκασμό, από οποιοδήποτε άτομο, ανεξάρτητα από τη σχέση του με το θύμα, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι μόνο, του σπιτιού και της εργασίας.*

* World Health Organization. Violence against women – Intimate partner and sexual violence against women. Geneva, World Health Organization, 2011.

Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/15 Βήματα