Ενότητα 1 Ανδρισμός και βία
20 θέματα | 20 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 2 Έμφυλη Βία
18 θέματα | 17 παιχνίδια γνώσεων
Ενότητα 4 Σεξουαλική Βία
15 θέματα | 11 παιχνίδια γνώσεων

Ενότητα 2 Έμφυλη Βία

Σε αυτή την ενότητα, θέλουμε να εξηγήσουμε τα θεμέλια της ‘Εμφυλης Βίας (βία με βάση το φύλο).

Τι είναι βία; Και γιατί η Έμφυλη Βία είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη μορφή βίας; Τι είναι και τι δεν είναι η Έμφυλη Βία;

Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/18 Βήματα