Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα G.EDU! Μια εκπαιδευτική εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό και σχέδια μαθήματος για την διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων με θέμα την εκπαίδευση εφήβων σε θέματα φύλου και ισότητας. Τα μαθήματα απευθύνονται σε εφήβους ηλικίας 15-17 ετών οποιουδήποτε φύλου όμως έχουν διαμορφωθεί με ιδιαίτερη έγνοια για τις ανάγκες των αγοριών αυτής της ηλικίας. Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν από εκπαιδευτές/τριες όπως, για παράδειγμα, δασκάλους/δασκάλες, καθηγητές/τριες, ανεξάρτητους/ες εκπαιδευτές/τριες, άτομα που παραδίδουν σεμινάρια σε νέους/νέες ή σε προσωπικό των ΜΚΟ, ειδικούς σε θέματα φύλου και ισότητας, ακτιβιστές/στριες γύρω από τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων, άτομα που παραδίδουν σεμινάρια σε φορείς πολιτικής και άλλους σχετικούς φορείς κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα στηρίζεται σε δύο βασικά εργαλεία:

Τον Οδηγό στον/στην εκπαιδευτή/τρια, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει οδηγίες και καθοδηγεί βήμα – βήμα όποιον/αν ενδιαφέρεται να διοργανώσει κάποια ή όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα G.EDU.

Το Τετράδιο Εργασίας, ένα διαδικτυακό χώρο ο οποίος διαδραματίζει το ρόλο ενός ψηφιακού τετραδίου εργασίας όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να βρουν και να κάνουν κάποιες από τις δραστηριότητες ενώ έχουν πρόσβαση και στο εκπαιδευτικό υλικό που θα χρειαστούν κατά τη συμμετοχή τους στα σχετικά μαθήματα.